Science  Training

Czym różnią się ludzie, którzy osiągają sukcesy od tych, którzy ich nie mają?
Ci pierwsi są świadomi konsekwencji swoich działań, zarówno tych złych jak
i dobrych.

Wiedza oraz świadomość tego w jaki sposób nasze działania wpływają na nasz organizm jest kluczem do sukcesu. Trening, dieta, regeneracja i mental są czterema nieodłącznymi od siebie zasadami wpływającymi na uzyskiwane rezultaty. Ponadto pamiętajmy również, że każdy z nas jest inny pod wieloma względami, zarówno genetycznymi jak i środowiskowymi. Nawet bliźniacy, którzy teoretycznie startują z podobnymi genami czy środowiskiem są inni, i mogą potrzebować odmiennych bodźców treningowych by uzyskać zamierzone efekty sylwetkowe, sportowe czy zdrowotne.

Dlatego każdy z nas powinien korzystać z osiągnięć naukowych ośrodków sportowych/medycznych, które pomagają zrozumieć działanie ludzkiego organizmu, a tym samym zwiększyć efektywność rozwiązań treningowych. Niezbędnym elementem będzie więc indywidualizacja, zarówno w treningu, diecie, regeneracji jak i własnym rozwoju mentalnym.

Trening

Wybór właściwej metody treningowej jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Niezwykle ważnym elementem będzie przede wszystkim nie tylko dobór odpowiednich ćwiczeń, ale także jego objętości i intensywności. Zmienność treningowa, a więc panowanie nad poziomem zmęczenia, przyczyniać się będzie do stałego uzyskiwania progresu. Działanie to nazywane jest periodyzacją. Wynikiem tego jest nie tylko stały rozwój ale także przeciwdziałanie przeciążeniom, zarówno fizycznym jak i psychicznym.

Dieta

Żywność pełni rolę paliwa dla organizmu. Właściwy plan żywieniowy jest niezbędnym elementem uzyskiwania oczekiwanych rezultatów sylwetkowych, zdrowotnych oraz sportowych. Każdy z nas w zależności od stawianych sobie samemu celów, będzie potrzebować odmiennego sposobu żywienia. Jest to szczególnie istotne w jednostkach chrobowych, które odznaczają się zwiększonym zapotrzebowaniem na pewne składniki wykluczając inne, negatywnie wpływające na stan zdrowia. Indywidualizacja modelu żywienia jest możliwa dzięki wykonaniu badań profilaktycznych, które są dostępne w ramach NFZ.

Regeneracja

Regeneracja jest trzecim elementem całej koncepcji. Wprowadzenie rozwiazań przyspieszających powrót organizmu do homeostazy wpływa na zwiększanie efektywności treningów. Ponadto dzięki temu zmniejszamy czas potrzebny do uzyskania zamierzonych rezultatów. Warto również podkreślić, że prawidłowa regneracja będzie przyczyniać się do zapobiegania pojawianiu się zespołowi przetrenowania czy kontuzjom. Dzięki temu będziemy utrzymywać również motywację do treningów.

Mental

Trening wpływa nie tylko na zmęczenie fizyczne ale także psychiczne. Zbyt duże bodźce treningowe, nieodpowiednia regeneracja czy problemy osobiste, mogą wpływać na obniżanie motywacji do podejmowania działań. Dlatego też właściwe zaprogramowanie treningu, diety oraz wprowadzenie rozwiązań regeneracyjnych będzie korzystnie wpływać na nasze zdrowie mentalne. Dzięki temu będziemy w stanie podtrzymywać postanowienie zmiany oraz cieszyć się całym procesem, w którym uczestniczymy. Dlatego też tak ważne jest stosowanie rozwiązań, które są potwierdzone naukowo. Dzięki temu możemy uzyskiwać zamierzone rezultaty oraz podnosić jakość swojego życia.

Skorzystaj ze sprawdzonych metod treningowych i żywieniowych.

Popraw jakość swojego życia.

Trenuj na zasadach sportowców.

PIOTR WALCZYŃSKI

Wykształcenie
Ukończyłem studia na AWF w Warszawie z filią w Białej Podlaskiej. Uzyskałem w trakcie ich trwania stypendium naukowe dla najlepszych studentów.
Rozwiązania, które wprowadzam swoim podopiecznym oparte są także na wiedzy zdobywanej na wielu szkoleniach i kursach uznawanych zarówno w Polsce jak i za granicą: IFAA Personal Trainier, Exos Mentorship, FMS, Football Conference itp.
Wiedza
Ze względu na szybkość rozwoju technologii, poszukuję ciągle nowych rozwiązań opartych
o najnowsze publikacje zarówno artykułów naukowych jak i zagranicznej literatury (np. Journal strength conditioning research, Human Kinetics, PlosOne itp.). Dzięki temu masz pewność, że stosowane przeze mnie rozwiązania przyniosą zamierzone rezultaty.

SCIENCE TRAINING

ZACZNIJ ZMIANĘ JUŻ TERAZ